Regioner

Vi har fire danseregioner i Norge som jobber med politisk påvirkning lokalt for å bedre vilkårene for norsk dans. Regionen er også ansvarlig for gjennomføringen av de regionale konkurransene.

Danseregion Nord-Norge 2020-2022
Kontakt: drnn@dansing.no

 • Leder: Gunnar Albrigtsen, Steps-Sandnessjøen Danseklubb
 • Nestleder: Monica Masternes Rasmussen, Porsanger IL
 • Styremedlem: Rita Johansen, Tromsø Swingklubb
 • Styremedlem: Lars Birger Ditlevsen, Dans Fauske
 • Ung.rep: Maja Kathrine Sneve Elvemo, Storfjord IL
 • Vara ung.rep: Embla Sofie Kristiansen Sørensen, Dans Fauske
 • 1.Varamedlem: Ronald Sletten Joveien, Bodø Danseklubb
 • 2.Varamedlem: Roald Johnsen, Tromsø Salsa
 • 3.Varamedlem: Line Tennås Vesterheim, Narvik Danseklubb


Kontrollutvalg:

 • Medlem: Bernd Luff, Tromsø Salsa
 • Medlem: Margit Måsø, Tromsø Swingklubb
 • Varamedlem: Lene Kristensen, Aktiv Dans Finnsnes


Valgkomite:

Kontakt: aasodin@online.no

 • Leder: Åshild Johnsen, Tromsø Swingklubb
 • Medlem: Valter Jacobsen, Bodø Danseklubb
 • Medlem: Trine Høyberget, Kirkenes Danseklubb
 • Varamedlem: Wanja Merethe Nerli, Narvik Danseklubb


Danseregion Vest-Norge

Kontakt: drvn@dansing.no

 • Leder: Charlotte Faaberg-Johansen, Bergen Freestyle Danseklubb
 • Nestleder: Margrethe Ødegård, Hill Sportsdansere
 • Styremedlem: Steffen Kvalheim, Hill Sportsdansere
 • Styremedlem: Halfdan Melbye, Hill Sportsdansere
 • Styremedlem: Rina Au, Kristiansand Danseklubb


Valgkomite:
Kontakt: kari.lis.eriksen@gmail.com

 • Leder: Kari Lis Eriksen, Hill Sportsdansere
 • Medlem: Arve Tonning, Bergen Vest
 • Medlem: Mari Axelsen, Bergen Freestyle


Danseregion Midt-Norge

Kontakt: drmn@dansing.no

 • Leder: Ketil Wikdahl, Falken Danseklubb
 • Nestleder: Trude Bolstad, Nidaros Danseklubb
 • Styremedlem: Odd Arne Madsen, Ålesund Sportsdans
 • Styremedlem: Lena Simensen, Molde Danseklubb
 • Styremedlem: Malin Karlsen, Nidaros Danseklubb
 • 1.Varamedlem: Tor Rikard Lie, Dans Trondheim
 • 2.Varamedlem: Therese Haugen Brandal, Sula Danseklubb


Danseregion Øst-Norge

Kontakt: dron@dansing.no

 • Leder: Jan Einar Kiil, NeRo Sportsdansere
 • Nestleder: Tuva Halvorsen, Elvebyen Sportsdanseklubb
 • Styremedlem: Wenche Strøm, Fristil Rullestoldanseklubben
 • Styremedlem: Mai Menzoni, NeRo Sportsdansere


Du kan kontakte meg om regioner

Rapport- og skjemabank

Trener og dommer

Konkurransereglement

Lover for Norges Danseforbund

Arrangere konkurranse

Referat Hovedstyret

Forbundsting

Akademiet

Digitale møter (Teams)

Referat Urbant

Referat Freestyle Disco og PA

Referat Sportsdrill

Referat Sportsdans

Referat Linedance

Referat Swing og Salsa

Utdanning

Terminlister

Sportsdans dokumenter

Sportsdrill dokumenter

Freestyle/IDO dokumenter

Danseregion Midt-Norge dokumenter

Danseregion Nord-Norge dokumenter

Danseregion Øst-Norge dokumenter og referater

Danseregion Vest-Norge dokumenter og referater

Mesterskapsmedaljer

Antidoping