Forbundsting

Forbundstinget avholdes hvert andre år og er Norges Danseforbunds høyeste myndighet.

Her blir styrene for de neste 2 årene valgt samt lov- og regelendringsforslag behandlet.

Forbundstinget er utsatt til 29.-30.august 2020 og vil avholdes i forbindelse med det årlige trener- og dommerseminaret.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim.
Informasjon om priser og påmelding kommer vi tilbake til.

Foreløpig tidsplan som følger:

Lørdag 29.aug.
- Kl. 16.00 –18.00 Felles samling for alle
- Kl. 19.00 Velkomstdrikk
- Kl. 20.00 Middag

Søndag 30.aug.
- Kl. 10.00 –13.00 Forbundsting
- Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
- Kl. 14.00 –17.00 Forbundsting

Medlemsmøter for seksjonene kan avholdes i forkant digitalt eller lørdag 29.august (dagen før forbundstinget). Regioner bør avholde sitt årsmøte i forkant.

Følg med på arrangementet her: Trykk her!

Sist Forbundsting ble avholdt 16.-17. juni 2018 ved Thon Hotell Oslo Airport.

Vi har utarbeidet en tingguide!

Vi anbefaler alle som skal delta på ett særforbundsting om å gjøre seg kjent med denne først.
URL: Tingguide 2020

Du kan kontakte meg om Forbundstinget