Kurs og utdanning (ny)

Siden er under utarbeidelse


Barnedanstreneren anbefales til alle som trener barn i alderen 3 til 13 år uavhengig av dansestil. Kurset er en naturlig start på Norges Danseforbunds trenerutdanning.

 • Aldergrense: Året du fyller 15 år
 • Gir sertifisering som aktivitetsleder i barnedans
 • Kurset går over en helg og består av 15 timer teori inkl. avsluttende gruppeoppgave

For å få autorisasjon som Aktivitetsleder i barnedans må deltakerne ha:

 • Gjennomført aktuelle kurs og bestått gruppeoppgave
 • Gjennomført 15 timer praksis - Praksisskjema finner du HER
 • Deltatt på minimum 80% av utdanningen
 • Gjennomført E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag"

Modulen "Barneidrettens verdigrunnlag" (E-læring) er obligatorisk og skal gjennomføres før første kursdag, slik at alle har et felles utgangspunkt. Man lagrer/skriver selv ut kursbeviset etter fullført modul. Kursbevis for E-læringsmodulen framlegges for kurslærer.

Teoretisk innhold

 • Miljøet i barnedansen
 • Trener/aktivitetslederrollen
 • Hva er en god treningsøkt for barn?
 • Dans og musikklære
 • Danselek for de yngste
 • Øvelsesbank
 • Avsluttende gruppeoppgave

Kurset har fokus på barnedans, fra de aller yngste på 2-3 år til 13 år. Her får man god opplæring i pedagogiske ferdigheter som er avgjørende for barns utvikling. Vi tar for oss fysiske, psykiske og sosiale utviklingstrekk hos barn, og hvordan det påvirker opplæringsmetoder- og miljø. Kurset er en naturlig start på Norges Danseforbunds trenerutdanning.

Kurset gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder barnedansklasser. Vi anbefaler kurset til alle som underviser barn, uavhengig av dansestil.

Etter kurset skal deltakeren ha kjennskap til følgende: - Ha kjennskap til mål, sentrale retningslinjer og miljøets betydning for barnedansen - Vite hva dans knyttet til barns utvikling, behov og forutsetninger innebærer - Vite hvordan man bør opptre overfor barn for at de skal føle trygghet, mestring og dermed trivsel i dansemiljøet - Ha kjennskap til et utvalg øvingsaktiviteter i dans som er motiverende og gir læring i danseferdigheter - Kunne organisere, sette i gang og lede aktivitetene slik at det blir orden, flyt og trivsel for barna - Kunne lede aktiviteter på en måte som gir variasjon og høyt aktivitetsnivå samtidig som barna opplever glede og mestring

Eksamensform: Gruppeoppgave

Trener 1 skal gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et begynnernivå.

Hvem passer kurset for:

Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, ungdommer og/eller voksne).

 • Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
 • Består av totalt 3 delkurs. (45 timer fordelt på 2/3 helger)
 • Delkurs 1 er felles for alle.
 • Delkurs 2 og 3 er grenspesifikt
 • 45 timer praksis - Praksisskjema

Delkurs 1: Dansetreneren. 15 timer + E-læring

 • Idrettens organisering
 • Trenerrollen og pedagogikk
 • Aldersrelatert trening
 • Treningslære og treningsplanlegging
 • Idrettens barnerettigheter
 • Idrett uten skader
 • Idrett for funksjonshemmede
 • Førstehjelp

E-Læring

Delkurs 2: Dans, musikklære og koreografi i valgt dansegren.

 • Dans
 • Musikklære
 • Koreografi

Delkurs 2 har fokus på det grunnleggende i dans, musikklære og koreografi på begynnernivå i valgt dansegren. Man blir i stand til å lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. Kurset gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å kunne planlegge å gjennomføre treningsøkter/timer for grupper på begynnernivå.

Delkurs 3: Instruksjon i praksis, og eksamen i valgt dansegren.

 • Instruksjon i praksis
 • Praktisk eksamen/fagprøve

På Delkurs 3 får man praktisert kunnskapen fra delkurs 1 og 2 som trener. Deltakeren får øvd seg i trenerrollen gjennom instruksjon i praksis. Man lærer mest av å praktisere, og i dette kurset får en erfaring i å planlegge, gjennomføre og evaluere dansetimer.

Eksamen er fagprøve i valgt dansegren.

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha:

 • Gjennomført og bestått aktuelle kurs og eksamener (3 delkurs + E-læring)
 • Gjennomført 45 timer praksis - Praksisskjema finner du HER
 • Deltatt på minimum 80% av utdanningen
 • Gjennomført E-læringsmodul - "Barneidrettens verdigrunnlag"

Etter å ha bestått alle delkurs og gjenomført praksis blir man godkjent som Trener 1 og får kursbevis for dette.

Norges Danseforbund har Trener 1 i følgende grener:

 • Freestyle/discojazz & disco
 • Sportsdans
 • Swing
 • Hip hop
 • Line Dance
 • Salsa
 • Sportsdrill

Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge og alle våre utøvere, trenere og støtteapparat som representerer forbundet internasjonalt skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver». ND oppfordrer alle medlemmer uavhengig av alder og nivå til å gjennomføre programmet. Det tar ca 30.min å fullføre hele programmet.

www.renutover.no/

Norges Danseforbunds beredskapsplan for antidoping

Du kan kontakte meg om kurs og utdanning