Kurs og utdanning

Norges Danseforbund organiserer en rekke trener- og dommerkurs over hele landet.

Siden 2012 har forbundet lagt ned et stort arbeid for å heve kvaliteten og statusen på trener- og dommerutdanningen. Målet er å styrke kompetansen for å sikre kvalifisert idrettsutvikling og gi et enda bedre aktivitetstilbud til medlemmene.

Under finner du informasjon om våre kurs og utdanning

Du kan kontakte meg om kurs og utdanning