Kurs og utdanning

Barnedanstreneren anbefales til alle som trener barn i alderen 3 til 12 år uavhengig av dansestil.

 • Aldergrense: 15 år
 • Gir sertifisering som aktivitetsleder i barnedans
 • 15 timer teori
 • Praksis: 15 timer

Teoretisk innhold

 • Miljøet i barnedansen 
 • Barnedanstreneren 
 • Hva er en god treningsøkt for barn 
 • Dans og musikklære 
 • Danselek for de yngste 3-5 år 
 • Øvelses bank 
 • Avsluttende gruppeoppgave 

Kurset har fokus på barnedans, fra de aller yngste på 2-3 år til 13 år. Her får man god opplæring i pedagogiske ferdigheter som er avgjørende for barns utvikling. Vi tar for oss fysiske, psykiske og sosiale utviklingstrekk hos barn, og hvordan det påvirker opplæringsmetoder- og miljø. Kurset er en naturlig start på i Norges Danseforbunds trenerutdanning.

Kurset gir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man leder barndansklasser. Vi anbefaler kurset til alle som underviser barn, uavhengig av dansestil.

Trener 1 skal gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på et begynnernivå. 

Målgruppe Trener 1

Aktivitetsledere, nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdommer, voksne og foreldre med kjennskap til idrett som ønsker å bli trenere for utøvere på begynnernivå (barn, ungdommer og/eller voksne).

 • Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
 • Består av totalt 3 delkurs. 
 • Delkurs 1 er felles for alle. 
 • Delkurs 2 og 3 er grenspesifikt
 • 45 timer praksis


Delkurs 1: Dansetreneren. 20 timer + E-læring

 • Idrettens organisering 
 • Trenerrollen og pedagogikk 
 • Aldersrelatert trening 
 • Treningslære og treningsplanlegging 
 • Idrettens barnerettigheter 
 • Idrett uten skader 
 • Idrett for funksjonshemmede 
 • Førstehjelp 
 • Teoretisk eksamen
 • Anti Doping Norges e-opplæringsprogram “Ren Utøver”
 • Gjennomføre NIF sin E-læring for nivå 1 i trenerløypa:  https://kurs.idrett.no/
 • Gjennomføre “Ren Utøver”: http://www.antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

Delkurs 2: Dans, musikklære og koreografi i valgt dansegren. 15 timer

 • Dans 
 • Musikklære 
 • Koreografi 

Delkurs 2 har fokus på det grunnleggende i dans, musikklære og koreografi på begynnernivå i valgt dansegren. Man blir i stand til å lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. Kurset gir deg teoretisk og praktisk kunnskap til å kunne planlegge å gjennomføre treningsøkter/timer for grupper på begynnernivå.


Delkurs 3: Instruksjon i praksis, og eksamen i valgt dansegren. 10 timer

 • Instruksjon i praksis 
 • Praktisk eksamen/fagprøve 

På Delkurs 3 får man praktisert kunnskapen fra delkurs 1 og 2 som trener. Deltakeren får øvd seg i trenerrollen gjennom instruksjon i praksis. Man lærer mest av å praktisere, og i dette kurset får en erfaring i å planlegge, gjennomføre og evaluere dansetimer.

Eksamen er fagprøve i valgt dansegren.


For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha

 • Gjennomført og bestått aktuelle eksamener
 • Gjennomført praksis
 • Deltatt må minmum 80% av utdanningen

Praksisskjema finner du HER

Trener 2 skal sikre en helhetlig forståelse av trenings prosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe Trener 2
Målgruppen er trenere med erfaring fra begynnernivå, som ønsker å videreutvikle seg og få kunnskap og kompetanse til å trene dansere på et viderekommende nivå.

 • Aldersgrense: Året du fyller 16 år.
 • Deltakeren må være autorisert Trener 1 eller annen relevant utdannelse
 • Totalt omfang: Minimum 75 timer praksis
 • Består av totalt 6 delkurs (3 generelle delkurs + 3 grenspesifikk delkurs). 
 • Unntaksvis Freestyle som kun har 2 grenspesifikke delkurs. 


Delkurs 1: Dansetreneren. 12 timer

 • Trenerrollen og pedagogikk 
 • Coaching som metode 
 • Mentale treningsteknikker 

Delkurs 2: Sunn danseidrett.13 timer

 • Klubbtreneren 
 • Etiske verdier 
 • Integrering/inkludering 
 • Idretts-ernæring 
 • Spiseforstyrrelser 
 • Anti-doping 

Delkurs 3: Treningslære, planlegging og skadefri danseidrett. 15 timer

 • Treningslære, anatomi og fysiologi 
 • Idrettskader og skadeforebygging
 • Treningplanlegging 
 • Aldersrelatert trening 

Delkurs 4: Dans og musikklære. Minimum 15 timer

 • Tema avhenger av valgt dansegren.

Delkurs 5: Koreografi og instruksjon i praksis. Minimum 15 timer

 • Tema avhenger av valgt dansegren.

Delkurs 6: Eksamen. 5 timer

 • Tema avhenger av valgt dansegren.


Vurdering og eksamen

 • Teoretisk eksamen fra delkurs 1 – 3
 • Fagprøve i valgt dansegren som graderes: Ikke bestått, Akseptabelt, Bra eller Meget bra.
 • Praksiskrav: 75 timer.


For å få autirsasjon som Trener 2 må deltakerne ha

 • Gjennomført og bestått aktuelle eksamener
 • Gjennomført praksis
 • Deltatt må minmum 80% av utdanningen

Praksisskjema finner du HER

Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge og alle våre utøvere, trenere og støtteapparat som representerer forbundet internasjonalt skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver». ND oppfordrer alle medlemmer uavhengig av alder og nivå til å gjennomføre programmet. Det tar ca 30.min å fullføre hele programmet.

www.renutover.no/

Norges Danseforbunds beredskapsplan for antidoping

Du kan kontakte meg om kurs og utdanning