Swing dans

Swing dans, eller swing, er en fellesbenevnelse for flere typer pardanser som utviklet seg fra jazzens swingende musikk på 1920-tallet. Sett i et historisk perspektiv ble ikke navnet swing brukt som beskrivelse av dans, men av musikksjangeren som inspirerte til pardansene som oppsto. I dag tenker vi imidlertid ofte på swing dans, når swing nevnes. Swing dans er en improvisjasjonsdans som danses både som sosial dans og som konkurransedans. Kjente swing danser fra swing-æraen er Lindy Hop, Boogie Woogie, Rock’n’Roll og Folkeswing.

Norges Danseforbund arrangerer treninger, kurs og konkurranser i swing dans over hele landet. Internasjonalt er vi knyttet til the World Rock’n’Roll Confederation (WRRC), som arrangerer internasjonale konkurranser i swing dans i grenene Rock’n’Roll og Boogie Woogie.

Finn din danseklubb

Jeg vil danse i

Start din danseklubb

Vi gir deg veiledning