Sportsdrill

Sportsdrill er en estetisk, vakker og spennende idrett som kombinerer ulike bevegelser og kast med drillstav og øvelser fra dans og gymnastikk. Idretten utøves gjennom koreograferte program tilpasset både selvvalgt og standard musikk. Sportsdrill utøvere må mestre både frittstående turn, ulike dansestiler, i tillegg til stavteknikk. For å mestre dette kreves styrke, spenst, bevegelighet, rytme, musikalitet, koordinasjon, hurtighet, mental konsentrasjon og tekniske ferdigheter med drillstav.

I Norge i dag skiller vi mellom to ulike events i sportsdrill; Freestyle Event og Solo Event. I Freestyle Event er det fokus på koreografier til selvvalgt musikk der kombinasjonen av dans, turn og drill står i fokus. I Solo Event drilles det til standard musikk og hovedfokuset her ligger på stav- og kroppsteknikk.

Norges Danseforbund arrangerer treninger, kurs og konkurranser i sportsdrill over hele landet. Internasjonalt er sportsdrill tilknyttet The World Baton Twirling Federation (WBTF).

Finn din danseklubb

Jeg vil danse i

Start din danseklubb

Vi gir deg veiledning