Antidoping Norge

Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge og alle våre utøvere, trenere og støtteapparat som representerer forbundet internasjonalt skal gjennomføre e-læringsprogrammet «Ren Utøver».

ND oppfordrer alle medlemmer uavhengig av alder og nivå til å gjennomføre programmet. Det tar ca 30.min å fullføre hele programmet.
URL: www.renutover.no

Norges Danseforbunds beredskapsplan for antidoping

Norges Danseforbunds handlingsplan for antidoping

Ren Utøver er et e-læringsprogram som gir grunnleggende kunnskap om antidopingreglene. Programmet består av 7 moduler, og en repetisjonsquiz. Selve gjennomføringen tar omtrent 30min, og programmet er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC.

Norges Danseforbund har noen krav for hvem som må gjennomføre dette programmet, og om du faller inn under en eller flere av disse kategoriene - må du sertifiseres:

 1. alle som er tatt ut til å representere Norge internasjonalt,
 2. støtteapparat til landslagsutøvere og representasjonsutøvere,
 3. trenere som har utøvere som representerer Norge internasjonalt,
 4. reiseledere til landslagsutøvere og representasjonsutøvere,
 5. alle tillitsvalgte i Norges Danseforbund
 6. alle ansatte i Norges Danseforbund
 7. du skal ta Trener 1 eksamen

Fra og med 2020 vil det også være en repetisjonsmodul tilgjengelig. Denne modulen gir mulighet for repetisjon uten å måtte gjennomføre hele kurset på ny. Når repetisjonsmodulen er bestått, vil dato for gjennomføringen stå nederst på diplomet. Modulen er kun tilgjengelig for de som tidligere har gjennomført alle syv moduler av Ren Utøver. Med utgangspunkt i at det nå finnes en repetisjonsmodul, skal alle som har gjennomført Ren Utøver før 2017 gjennomføre denne – for å bli godkjent av Norges Danseforbund.

I Norges Danseforbund følger vi WADAs dopingregler, og dette er nedfelt i NIFs lov, kapittel 12. Der ligger også definisjonen for hvem disse reglene gjelder for:

 1. enkeltmedlem og organisasjonsledd,
 2. utøvere som deltar på idrettsarrangement arrangert av et organisasjonsledd i NIF. Med idrettsarrangement menes konkurranse og organisert trening,
 3. utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller trening,
 4. trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd,
 5. utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge dopingbestemmelsene.

Du finner mer info her: www.antidoping.no

Rent Idrettslag er et program som tilbys fra Antidoping Norge. Programmet er laget for å hjelpe idrettslagene med å sette fokus på antidoping i sitt miljø, identifisere risikofaktorer blant sine utøvere, samt gjennomføre noen konkrete tiltak.

Norges Danseforbund har dermed satt som krav at alle klubber som:

 1. skal arrangere internasjonale konkurranser og/eller
 2. har landslagsutøvere - må gjennomføre “Rent idrettslag”.

URL: www.rentidrettslag.no

Stiftelsen Antidoping Norge ble etablert i 2003, og har som oppgave å verne om de rene idrettsutøverne og bidra til et dopingfritt samfunn.

Antidoping Norge har en ambisjon om å være en drivkraft i det forebyggende anti- dopingarbeidet, men er avhengig av at idretten selv prioriterer å sette fokus på antidoping. De senere årene har flere organisasjonsledd i idretten forankret doping og verdiarbeid som del av sine planverk, også her i Norges Danseforbund.

Norges idrettsforbund har laget en egen tiltaksplan mot doping som legger føringer for hvordan antidopingarbeidet skal prioriteres i norsk idrett.

Antidoping Norge Ønsker å tilby attraktive og målrettede programmer som enkelt kan tas i bruk. Med Rent Særforbund, Rent Idrettslag og Ren Utøver finnes det tilbud som er skreddersydd for ulike målgrupper i idretten. Det finnes også tilbud om egne seminarer for medisinsk støttepersonell og har et velskolert foredragskorps som detter hele landet. Både foredrag og standardaktivitet inn mot idretten er uten kostnader.

URL: www.antidoping.no

Norges Danseforbund er et sertifisert rent forbund
Norges Danseforbund er et sertifisert rent forbund