Varsling

16. februar 2021

Norges Danseforbund har en egen varslingskanal:
varsling@dansing.no

Vi ønsker at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker Norges Danseforbunds omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold. Det skal være lav terskel for å varsle. Er du usikker? Da bør du varsle.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Varslingsrutinene gjelder både for medlemmer av Norges Danseforbund og for eksterne varslere.

Eksempler på hva det kan varsles om er:

  • Brudd på alminnelig lovgivning
  • Brudd på NIFs etiske retningslinjer
  • Mobbing, rasisme, trakassering og diskriminering
  • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • Rusmisbruk
  • Andre kritikkverdige forhold

I varselet er det viktig at en beskriver forholdene så tydelig og detaljert som mulig.

Varselet går til generalsekretær som behandler varselet for videre evaluering. Dersom generalsekretær er inhabil i behandling av saken, vil saken bli videresendt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Varslingssaker sendes til: varsling@dansing.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ønsker du ikke at din varsling skal gå til Norges Danseforbund kan du varsle direkte til Norges Idrettsforbund:

Direkte til NIFs varslingskanal

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva er rutinene for din klubb? Er du usikker ta kontakt med styret i klubben / idrettslaget og be om å få oversendt klubbens varslings rutiner.