Forsikring og skade

10. mars 2021

På denne siden finner du Norges Danseforbunds forsikringsordning. Forsikringen sikrer at alle utøvere, frivillige, trenere og dommere blir godt ivaretatt dersom uhellet er ute.

Viktig informasjon vedrørende forsikring per 1.april pga covid-19:

Forsikringen dekker normalt kun organisert aktivitet men;

Nå står vi imidlertid midt oppe i en situasjon hvor all organisert aktivitet er stoppet. Det er imidlertid viktig at utøvere fortsetter å trene. Idrettens Helsesenter er blitt enige med Gjensidige om at forsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.

Dette betyr at all strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen trening som er spesifikk aktivitet relatert til din idrett vil inntil videre være dekket av forsikringen.


Telefon: 987 02 033
Åpningstider: 09.00-21.00 (365 dager i året)

Den utvidede forsikringen kan innløses av alle fra man er 11 år (bemerk skrivefeil i forsikringsbeviset).

Utvidet forsikring gjeldende 01.02.2021-30.04.2020 – 220 NOK, kjøp HER
Utvidet forsikring gjeldende 01.05.2021-31.12.2021 – Mer informasjon kommer.

Obs: Innløst lisens/forsikring vil kun være gyldig for skader/uhell som oppstår i etterkant av betalt lisens. Skader/uhell oppstått før lisensen er innløst dekkes ikke.

Forsikringsordningen i Norges Danseforbund er for øyeblikket under revidering. Årsaken til dette er at forbundet har fått en betydelig økt årlig forsikringspremie. Dette, samt hva som er nytt for 2021 kan du lese mer om HER. For deg som ønsker å innløse utvidet forsikring, må denne innløses i to omganger i 2021.

Alle medlemmer i Norges Danseforbund har en grunnforsikring gjennom sitt medlemskap i klubb. Barn fram til den dagen de fyller 13 år er forsikret gjennom NIF sin barneidrettsforsikring. Dersom du ønsker å kjøpe den utvidede forsikringen som tidligere inngikk i konkurranse-, dommer- og trenerlisensen må dette gjøres separat.

Norges Danseforbunds forsikringsbevis finner du HER.
Forsikringsbeviset til NIFs barneidrettsforsikring finner du HER.