10 klubbutviklingstiltak dere kan gjennomføre i koronatiden

08. april 2020


Vi håper det går bra med dere i denne utfordrende tiden. Å utsette all organisert aktivitet i norsk idrett er en ny og krevende utfordring for alle i samfunnet, også for norsk dans. Likevel er dette en periode vi kan bruke til utvikling, og til å forberede oppstarten av aktivitetene våre på best mulig måte. Vi har hentet inspirasjon fra studentidretten og funnet 10 klubbutviklingstiltak dere kan gjennomføre i koronatiden!

Har dere en klubbhåndbok? En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hvilke retningslinjer som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Se NIFs temaside om klubbhåndbok for malverk og inspirasjon!

Ønsker du å bli bedre kjent med Danseforbundet og hva vi gjør? Vil dere ha innspill til hvordan dere kan utvikle klubben? Har dere generelle spørsmål til administrasjonen?

Vi tar gjerne en digital samtale med dere om blant annet følgende temaer:

  • Introduksjonsmøte for nye klubber - Hvem er Danseforbundet, hva gjør vi og hvordan er vi organisert?
  • Klubbens styrearbeid i praksis (miniversjon) – Får dere godt i gang med styrearbeidet.
  • Digitalt klubbesøk

Vi tar også gjerne mot andre bestillinger dersom det skulle være ønskelig! Ta kontakt med olav@danseforbundet.no

Har klubben et oppdatert årshjul med viktige frister, interne og eksterne arrangementer, og andre begivenheter? Bruk tiden til å oppdatere dette!

NB: Husk å legg inn Samordna rapportering (innen 30.april – er åpent nå), søknadsfrist for momskompensasjon (innen 15. august) og våre arrangementer!

Har dere oversikt over økonomien? Koronasituasjonen har skapt store endringer – dette kan i mange tilfeller påvirke klubbens budsjett. God økonomistyring er en viktig forutsetning for å sikre god klubbdrift. Se NIFs temaside om økonomi for viktige prinsipper og malverk til økonomihåndbok!

Gode stillingsbeskrivelser er et viktig verktøy for at det enkelte styremedlemmet skal ha oversiktlige og forutsigbare arbeidsoppgaver, og det kan bidra til både større effektivitet og motivasjon til styrearbeidet. Dette kan gjerne inkluderes i klubbhåndboka!

Har klubben en digital plattform til kommunikasjon, gjennomføring av styremøter og fillagring? Dette er en ypperlig mulighet til å teste ut digitale arbeidsmetoder. Idrettens Office 365 inkluderer Microsoft Teams som gir styret i klubben disse funksjonene. Dette koster 2500 kr i året - men mtp. dagens situasjon er officepakken gratis for klubbene ut juni.

Ligger det riktig kontaktinformasjon på klubbens hjemmeside, i Klubbadmin og Brønnøysundregistret? Bruk tiden til å sikre god kommunikasjonsflyt inn og ut av klubben! Gjerne sjekk at all informasjon også stemmer på vår klubboversikt på forbundets hjemmeside (første siden) - da særlig link til riktig nettside.

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av idrettsforbundet, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Gjennom spørsmål til idrettslagets drift avdekkes hvilke områder klubben bør utvikle seg på. Dette tar ca. 10 - 15 minutter, og resulterer i en rapport til studentidrettslaget.

Norges Danseforbund har et tett samarbeid med Antidoping Norge og vi oppfordrer alle medlemmer, uavhengig av alder og nivå, til å gjennomføre programmet "Ren Utøver". I tillegg oppfordrer vi alle klubber til å gjennomføre "Rent idrettslag". For å lese mer om forbundets antidoping-arbeid, og om de ulike modulene og link til disse - se her.

Er du ny i Danseforbundet, og i idretten generelt? Vi anbefaler «Innføring i styrearbeid for idrettslag» til alle nye tillitsvalgte!

Vi vet at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. Vi anbefaler alle studentidrettslag å utarbeide retningslinjer og rutiner knyttet til dette. Se vår veileder og NIFs temaside for inspirasjon/hjelp.


La oss bruke denne tiden godt, og la oss være skikkelig klare når aktiviteten omsider kan starte opp igjen!

Kontakt meg dersom du har spørsmål