Søke midler

27. mars 2019

Oversikt over hvor klubber i Norges Danseforbund kan søke midler.
Les kriteriene nøye og skriv tydelige og konkrete søknader:

Hele Norge Danser - vår 2020

ALLE MED - Midler 2020

Paradansmidler 2020

Idrettens Støtteordninger

Fond og Stiftelser